“Det handler nok også om mig selv..”

24. marts 2021

Jeg er optaget af, hvad der som leder er din ambition, dine mål og hvad du ønsker dig tid til. Og ikke mindst, hvordan du kommer derhen ved at styrke din tidsbevidsthed og skærpe dit fokus. Samtidig med, at du er rodfæstet i dig selv – som leder og som menneske.

I mit arbejde søger jeg altid at komme ind til kernen af, hvad du som leder ønsker dig tid til. Som en naturlig del heraf, er jeg derfor også interesseret i at blive klogere på, hvad der i dag forhindrer dig.

Og lad mig gå lige til det:

Det handler (også) om dig selv.

Det handler om, hvordan din bruger din tid og hvordan du prioriterer.

Jeg har samtidig en forståelse for den dilemmafyldte hverdag, du som leder navigerer i hver dag.

En leder skrev for nylig til mig:

”Fra mine 5 år som leder er det helt sikkert et problem, at man ikke får taget sig tiden til at trække vejret dybt og reflektere, men når man føler, at man står med hovedet under vand, synes det at være en umulig øvelse”

Men lad mig samtidig minde dig om, at det er dit ansvar som leder, at stoppe op og tage dig tid til strategiske tanker og refleksion. Tiden kommer ikke, hvis ikke du bevidst prioriteter den.

Jeg talte en dag i telefon med en direktør, og efter vi i noget tid havde talt om mange af de ting, som han oplevede slugte hans tid, kunne jeg høre en forsigtig mumlen, efterfulgt af… ”Det handler nok også om mig … Altså mig selv…og min egen selvdisciplin”.

En anden direktør sagde prompte: Mig selv, mig selv, mig selv!”.

En tredje svarede: ”Jeg synes, det er svært at være tro mod mig selv. Og gøre det, jeg har sat mig for”.

Vores egen selvdisciplin er et emne, der går igen i mine samtaler.

”Styrken til at afgive og overholde løfter til os selv er afgørende for udviklingen af de grundlæggende vaner. Viden, færdigheder og ønsker er alt sammen noget, vi er herre over. Vi kan arbejde med hver af disse tre faktorer for at forbedre balancen mellem dem. Efterhånden som fællesmængden bliver større, internaliserer vi mere ihærdigt de principper, vanerne bygger på, og skaber den karakterstyrke, der er påkrævet for en på afbalanceret måde at arbejde os hen mod større effektivitet i vores liv.” Stephen Covey

De ledere jeg taler med, ønsker sig mere tid til strategiske tanker og refleksion. Fordi de ved, at det er nøglen til at skærpe deres fokus, træffe bedre beslutninger og lykkes med det, som de har sat sig for.

Jeg vil derfor invitere dig til at reflektere over spørgsmålene:

  • Hvad er dine 3 vigtigste strategiske prioriteter for din organisation for 2021?
  • Hvad er din ledestjerne for, hvor din organisation skal være om 3 år?
  • Hvilken forskel vil det gøre for dig at prioritere tid til regelmæssig refleksion? 
  • Hvornår og hvordan ønsker du at prioritere refleksion?
  • Hvilket første skridt kan du gøre for at komme i gang?

Cecilie

Klar til forandring?

Kom i gang med 1 times gratis samtale

Kontakt mig for 1 times gratis indledende samtale. I samtalen vil du få et tydeligt billede af, hvad du ville bruge tiden på, hvis du kunne frigive 5 timer på en uge, og hvad der i dag forhindrer dig.